Geri Dön

Afiş 45x64

686 görüntüleme
5.00 out of 5

370,00₺

     Afi�ler, �nemli bir mesaj iletmek ya da herhangi bir �r�n� tan�tmak amac�yla haz�rlanm�� olan ve gerek i� ya�ant�s�nda gerekse g�nl�k hayatta kar��m�za s�kl�kla ��kan bas�l� grafik �r�nlerdir. Di�er t�m reklam ara�lar�nda oldu�u gibi afi�lerde de ama�, do�ru hedef kitlesine do�ru zamanda seslenebilmektedir. Ortaya ��kt��� andan itibaren apayr� bir anlat�m dili olan afi�ler, sunulan �r�n ya da hizmeti daha dikkat �ekecek �ekilde ifade eder.

Minimum Sipariş : 500 Adet
Kağıt Adı : 115 gr. Ku�e
Ebat (cm) : 45x64 cm
Arka Renk : Yok
Ön Renk : �n Renkli
Uygulamalar : Yok
Selefon : Yok
Kesim : Standart Kesim